เงื่อนไขการใช้บริการ

IMGIFLY.COM เป็นบริการโฮสติ้ง ซึ่งหมายความว่าเราเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ในการอัพโหลดและจัดเก็บภาพของตนเองได้ฟรี Imgifly.com ไม่ควรถือเป็นบริการสำรองข้อมูลหลักไม่ว่าในกรณีใด

 

เนื้อหาที่มีสิ่งต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาตบน IMGIFLY.COM และจะถูกลบออก

  • §01 ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เนื้อหาที่แสดงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม)

  • §02 เนื้อหาที่แสดงกิจกรรมที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมาย

  • §03 รูปภาพของเด็กที่แสดงภาพเปลือยหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดอื่นๆ

  • §04 เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินทางปัญญา

โดยการอัปโหลดไฟล์หรือเนื้อหาอื่น ๆ หรือโดยการแสดงความคิดเห็น คุณรับรองและรับประกันต่อเราว่า (1) การทำเช่นนั้นไม่เป็นการละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น; และ (2) คุณสร้างไฟล์หรือเนื้อหาอื่นที่คุณกำลังอัปโหลด หรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเพียงพอที่จะอัปโหลดเนื้อหาที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ (3) คุณมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ได้ตั้งค่าโปรไฟล์ส่วนตัว อัลบั้มส่วนตัว หรือข้อจำกัดอื่นๆ รูปภาพของคุณจะถูกแสดงในส่วนสาธารณะของเว็บไซต์ของเรา

 

การใช้เนื้อหา IMGIFLY.COM

การดาวน์โหลดรูปภาพหรือคัดลอกเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) อื่น ๆ จาก IMGIFLY.COM แสดงว่าคุณยอมรับว่าจะไม่อ้างสิทธิ์ใด ๆ ในรูปภาพนั้น มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • คุณสามารถใช้ UGC เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
  • คุณสามารถใช้ UGC เพื่อสิ่งใดก็ตามที่เข้าข่ายเป็นการใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เช่น วารสารศาสตร์ (ข่าว ความคิดเห็น คำวิจารณ์ ฯลฯ) แต่โปรดระบุแอตทริบิวต์ ("IMGIFLY.COM" หรือ "ได้รับความอนุเคราะห์จาก IMGIFLY.COM") ถัดจากตำแหน่งที่แสดง
  • คุณไม่สามารถใช้ UGC เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าที่ไม่ใช่เชิงวารสารศาสตร์
  • การใช้ UGC ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง IMGIFLY.COM ไม่รับประกันการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และคุณจะชดใช้ค่าเสียหายและถือว่า IMGIFLY.COM พ้นจากการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ UGC ของคุณ (ดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไปของเราด้านล่าง)

การปฏิเสธการรับประกัน ข้อจำกัดของการเยียวยา การชดใช้ค่าเสียหาย

แม้ว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ IMGIFLY.COM เชื่อถือได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ บริการของ IMGIFLY.COM นั้นมีให้ตาม สภาพที่เป็นอยู่ – โดยมี พื้นฐาน ข้อบกพร่องทั้งหมด การใช้บริการของเราถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่รับประกันความพร้อมใช้งานของบริการของเราในเวลาใดก็ตาม หรือความน่าเชื่อถือของบริการของเราในขณะที่บริการทำงานอยู่ เราไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ไม่ว่าเราจะทำการสำรองข้อมูลหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถกู้คืนข้อมูลสำรองเหล่านั้นได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา IMGIFLY.COM ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความเหมาะสมและความสามารถในการค้าขาย แม้ว่าจะมีสิ่งอื่นใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และไม่คำนึงว่า IMGIFLY.COM จะใช้หรือไม่ใช้มาตรการในการลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายออกจากเว็บไซต์ IMGIFLY.COM ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของตน IMGIFLY.COM จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง เหมาะสม หรือไม่เป็นอันตรายของเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบน IMGIFLY.COM ที่ไม่ได้ผลิตโดย IMGIFLY.COM รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของผู้ใช้ เนื้อหาการโฆษณา หรืออื่นๆ

การเยียวยาเพียงอย่างเดียวของคุณสำหรับการสูญเสียบริการและ/หรือภาพหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจเก็บไว้ใน IMGIFLY.COM บริการของ คือการยุติการใช้บริการของเรา IMGIFLY.COM จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง, โดยอ้อม, โดยบังเอิญ, พิเศษ, เป็นผลสืบเนื่อง หรือเป็นการลงโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการของ IMGIFLY.COM แม้ว่า IMGIFLY.COM จะได้รับคำแนะนำหรือสมเหตุสมผลแล้วก็ตาม ควรทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว สาเหตุของการดำเนินการที่เกิดจากการใช้บริการของ IMGIFLY.COM ของคุณอาจไม่ถูกนำขึ้นนานกว่าหนึ่งปีหลังจากเกิดขึ้น
คุณจะชดใช้ค่าเสียหายและถือ IMGIFLY.COM และบุคลากรทั้งหมดโดยไม่เป็นอันตรายจากการสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้อง ความเสียหาย และค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสม ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามอันเป็นผลจากการที่คุณอัปโหลดไฟล์ ความคิดเห็น หรือสิ่งอื่นใดไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา

 

โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] หากคุณมีคำถามใดๆ